Author دکتر مژده سرلک

Microneedling everything about microneedling
میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ چیست؟ فواید میکرونیدلینگ چیست؟ کاربرد میکرونیدلینگ برای چه مواردی است؟ میکرونیدلینگ صورت چیست و چه تاثیری دارد؟ چند جلسه میکرونیدلینگ لازم است؟ آیا میکرونیدلینگ عمل…

Botox botox facial areas
بوتاکس صورت

بوتاکس و رقبای جدیدتر آن دیسپورت، (Dysport) و زئومین (Xeomin)، برای درمان چین و چروک های پویا (چروک های ناشی از حالات صورت) استفاده می شوند.…